GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

10. iDDIA: ATATÜRK GAYR-I MÜSLÜM MÜ IDI ?G i r i s

Önsöz

Asagidaki ciddi iddialari; Atatürk´ü koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de göstermeye baslamislardir. Atatürk´e karsi bir kinin varligindan da , bahsetmek gercek disi olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal kaldirilmalari gereklidir. "Atatürk´ü koruma kanunlari" adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde böyle bir sacma kanun yoktur. Hem Atatürk´ün bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece Atatürk´e yöneltilmis oldugu da kesindir. Atatürk´e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak gösterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada Atatürk´ü savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atatürkcülerin terbiyesizce küfürlere bas vurduklarini tespit etmek beni de üzdü.
Eger Atatürk´ü savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, küfürlere basvurarak, "Atatürkcüler cahil insanlardir" ön yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar


MUSTAFA KEMAL KAFiRMiYDi ?


Herkese selam, izin verirseniz Mustafa Kemal hakkinda benim de birkaç sözüm var...

Evvela bir kelimeyi tartismak için anlaminin dogru sekilde bilinmesi gerekir. Küfür kelimesi kardeslerimizin zikrettigi gibi Mekke dönemi araplari arasinda "örtmek" anlaminda kullaniliyordu.

Araplar çiftçiye Kafir derlerdi, neden ?
Çiftçi tohumu topraða atar üstünü toprakla örter, örten, örtücü anlamýnda. Kafir kelimesinin kullanýldýðý daha baþka yerlerde vardý mesela; kilicin kilifi kilici örttügü için kafir anlaminda kullanýlýyordu.

Bu sekilde yola çikarsak, kafir kelimesinin hangi anlamda kullanildigi konusunda daha iyi sonuçlara varabiliriz.

Islam seriatinda Kafir kime denir ?
Allah'ýn þeriat hükümlerini inkar eden, görmezden gelen, onlarin üstünü örterek kendi hükümleri ile hareket eden herkes kafirdir ! Neden? Çünkü burada bir Allah'ýn seriatini, hükümlerini örtme operasyonu vardir.

Bunu örneklemek gerekirse : Mesela Mustafa Kemal Kafirmiydi, bu konuyu irdeleyelim...

Allah ne buyuruyor : Faiz haramdýr.
Mustafa Kemal faizin haram olduðu hükmünün üstünü örterek serbest býrakýldýðý bir sosyal sistem oluþturmuþ. �?þte burada Allah'ýn "faiz haramdýr" Hükmünün resmen üstünü örtme vardýr.

Dikkat edin inkar deðil, yok saymak deðil, üstünü örtmek !
Çünkü Mustafa Kemal münafýðý yeri gelir müslüman olduðu yalanýný da söyler, yeri gelir dua edermiþ gibi rol kesip poz verip takiyye yapar. Fakat uygulamaya geldiði zaman Allah'ýn "faiz haramdýr" hükmünün üstünü örter.

Mesela, içki içmek Allah'ýn hükümlerine göre haramdýr. Mustafa Kemal Allah'ýn bu hükmünün üstünü örter, devlet üretme çiftliðinde ilk bira fabrikasýný kurarak üretime baþlar. �?þte burada Allah'ýn içkiyi haram ettiði hükmünün resmen üstünü örtmek vardýr.

Bu örnekleri çoðaltabiliriz, �?eriat Hukuku yerine Mustafa Kemal batýdan getirdiði, isviçre hukukundan alýntýladýðý hükümleri þeriat hükümleri yerine uygulamýþ ve þer'i hükümlerin üstünü örtmüþtür. Bu resmen bir örtme operasyonudur.

Bu durumda Mustafa Kemal kelimenin tam anlamýyla bir kafirdir. Bir kafirede kafir deðildir deyip temize çýkartmaya kimsenin hakký yoktur. Kafir olan hak ettiði gibi kafir olarak anýlmalýdýr, bunun tersi sahtekarlýk olur, insanlarý kandýrmak olur.

Hoaçakalin...

suat
Jan 23

barbaros a

barbaros madem oyle 1-senin sevgili atan neden peygamber gelenegi olan hilafeti kaldirdi ??

2-senin sevgili atan neden fransadan laikligi getirdi
3-madem senin sevgili atam o kadar muslumandi neden alkol icmekten oldu
4-madem senin sevgili atan o kadar muslumandi neden gunumuzdeki ataist diye gecinen serefsizler basiortulu insanlar zulum yapiyolar 5-madem senin sevgili atan muslumandi neden sapka kanunu cikarip basi kapali insanlarin baslarini actirdi
6-Ve madem o kadar muslumandi neden onca muslumandi actigi istiklal (soykirim) mahkemelerinde onca muslumani katletti
7- madem senin sevgili atan Peygamber efendimizi o kadar seviyoduda neden birgun namaz kilmadi ??
8-madem o kadar muslumandida neden kuranin dili olan arabcayi degistirdi
9- Ve bi soru daha senin atalarin sari sacli ve mavi gozlumuydu ??
daha cok yazarim ama senin atanin nasi bi insan oldugu belli elbetteki Hz Muhammed (sav) hakkinda kotu bisey soyluyemezdi aksini iddia etse millet ona dersini verirdi zaten ama senin atan cok iyi bi politikaciydi politikacilar hep yalan soylerler
kaldiki mason localarini kapatmak ilede akli sira ben onlara dusmanim tarzinda bi gorunum sergiledi ama mason localarinin kapatilmasini zaten bizzat masonlar teklif etmistir senin atana yazicaklarim simdilik bu kadar ve sordugum sorulara ne sekilde cevap vericeksin acaba

sabetay-sevi.com
Jan 21.05