GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

11. iDDIA: ATATÜRK, SiYONIZM, MARKSIZM, LENINIZM ve KOMUNIZM ?G i r i s
Önsöz

Asagidaki ciddi iddialari; Atat�rk�� koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de g�stermeye baslamislardir. Atat�rk�e karsi bir kinin varligindan da bahsetmek gercek disi da olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal ortadan kaldirilmalari gerekir. Atat�rk�� koruma kanunlari adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde b�yle bir sacma kanun yoktur. Hem
Atat�rk��n bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece
Atat�rk�e y�neltilmis oldugu da kesindir. Atat�rk�e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak g�sterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada
Atat�rk��n savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atat�rkc�lerin terbiyesizce k�f�rlere bas vurduklarini tespit etmek beni de �zd�.
Eger
Atat�rk�� savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, k�f�rlere basvurarak, "Atat�rkc�ler cahil insanlardir" �n yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar

marksizm siyonizm ve
Atat�rk

D�nyada marksizm felsefesini aþýlayan sanayi ink.düþünürler bir zýt görüþ ürettiler.kapitalizm ve sosyalizm bu ideolojilerin hepsini kuran ve faaliyetlere geçirende yahudi mason düþünürler.kemalizm felsefeside marksist yeniliðe devrime dine karþý savaþa kucak açmýþ kapitalist zorbalikla 1982 lilere kadar askeri ****ada yönetilmeye müsait
birakmistir. Bu ülkenin Abdulhamit´den sonraki yönetimlerini tamamen masonlar ele almýþtýr.osmaliyida savasa sokan bunlar olmuatur. Sorarim size 1,dünya savasinda yenilmis
Türkiye diyelim. Kurtulus savasindami akli basina gelmiþ düþmaný süngülerle kovmuþmaya çalýþmýþ.atatürk nereyi kurtarmýþ.müsait yurdu masonik ingiliz yönetime býrakarak türkiye adýnda bir ülkeye imza attýrtý yani göz yumdu.bi nevi atatürkte ingiliz ajaný selanik dönmesi yahudidir.bu anlaþma ile yahudilerin tüm stratejisi deðiti.2,dünya savaþýda türkiye üzerinden göç ettiler.lozanda sonra musul petrolünü ingizlere býraktý rahmetli.þunu tartýmaya zorba bir kemalist rejimde marksist masonik generallerin bu millete neler çektirdiðini kimse yalanlayamaz.

Su bir gercektir ki, bizim gecmisimizi kanlariyla �deyen atalarimiz aydinlatti.
o siyonist masonik d�zenin bu küçük d�nyada d�zeni varsa ALLAH-I tealanin da onlar icin bir d�zeni olacaktir herhalde.

Ayetullah
Jan 27