GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

8. iDDIA: ATATÜRK´ÜN HEYKELLERI NE ICIN DiKiLDi ?

G i r i s

Önsöz

Asagidaki ciddi iddialari; Atatürk´ü koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma cercevesinde hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de göstermeye baslamislardir. Atatürk´e karsi bir kinin varligindan da bahsetmek gercek disi da olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal ortadan kaldirilmalari gerekir. Atatürk´ü koruma kanunlari adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde böyle bir sacma kanun yoktur. Hem M.Kemal´in bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece Atatürk´e yöneltilmis oldugu da kesindir. Atatürk´e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak gösterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada Atatürk´ü savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atatürkcülerin terbiyesizce küfürlere bas vurduklarini tespit etmek beni de üzdü.
Eger Atatürk´ü savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, küfürlere basvurarak, "Atatürkcüler cahil insanlardir" ön yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar

O heykeller elbette yikilacak

ataturkun devrimleri cok iyi ise turkiyede niye 13 milyon insan issiz ve aclik sinirinda, neden her tarafta rusvet, torpil, iltimas, adam kayirma, haksizlik almis basini gidiyor, neden insanlar arasinda ayrim var, neden insanlar bir birlerini yerler, bu duzeni bu ulkeye o adam getirmedi mi. Neden bu kadar dis borcu var Turkiye'nin. Neden silah zoruyla bu rejim ayakta durmaya calisiyor? Ayrica ataturke ingiliz kemal, sarhos, soysuz selanikli derlerdi. Yani ataturk bir ingiliz ajanidir.. Koca bir imparatorluktan kalanlarida kul ettirmistir. Bir milleti dinsiz yapmistir. Ataturk, Perincek, Abdullah Ocalan, Hitler, Mao, Stalin ve Saddamin yoktur birbirinden farki... Hadi ataturk iyiyse niye Ordu hep silah gucu ile bu igrenc rejimi korumaya calisiyor, on yilda bir darbe yapmak zorunda kaliyor???? Ama uzulmeyin Saddam'in, Lenin'in heykeli gibi o adamin da heykelleri bir gun mutlaka yikilacaktir, ve ustunde insanlar tepisecektir. Anitkabir'in halk tuvaleti oldugu gunleri de elbette gorecegiz...

mümin
Dec 28, 2004

GERÇEKLER

Osmanlý'nýn 15.'da Avrupa'nýn yani ortaçað hristiyan skolastikzihniyetinin pençelerinin elinden alýnan bu avrupa kökenli yahudiler Osmanlý korumasýyla kendilerine tanýnan hoþgörüyü çok iyi bir þekilde kullanmýþlardýr.Ticaret olsun,siyaset,sanat olsun her türlü alanda Osmanlýda etkin olmuþlardýr.Ama benim fikrime göre Atatürk'ün sabatayist olma konusu tabii ki önemli bir konu konuyu biraz daha açarsak ki sabatay sevi padiþah mehmet zamanýnda Arnavutluða sürgün ediliyor ve orada bir sempatizan kitlesi elde ediyor.Zaten arnavutlukta da ölyor.Oradaki beketaþi tekkeleri ile içiçe ve bunun akabinde de oradan balkanlarý da içine alan bir farklý dinsel bir kült doðmuþtur.Bu 3,5 asýr sürerek günümüze kadar gelmiþtir.Tabii ki Atatürk2ün de selanikte yaþamýþ ve babasýnýn bey deðilde efendi olarak adlandýrýlmasý,babasýnýn arnavut asýllý olmasý(kendisi ittihat ve terakki kadrolarýnda parti manifestosu nedeniyle o fikre tabi olmuþtur!)Çünkü sabataycýlar baþka þekilde ayakta kalamazlardý.Keza Talat paþa ,doktor nazým bunlar gibi Atatürk de ayný idealleri korumuþtur.Aslýnda Osmanlý kimliði altýndaki müslüman Türk kavaramýný özelliklerini ve gerçek kimliðini hiçe sayarak onu avro-turan yani bir beyaz avrupalý imajýna sokmuþlardýr.�?þte bu fikrin temellerini Bir macar eskinazisi (yahudi) ortaya atmýþtýr.Böylece kendileride felsefe olarak yeni kimlik kazanma yani kendilerini ve diðer topluluklarla ortak olarak farklý kimliðe addetmedir.Böylece kültürel olarak farklý ve kendi ideallerine uygun bir devinim yakalamaktý.Ve akabindede bunu gerçekleþtirdiler.Devamý da bildiðimiz gibi ortada!

mümin
Dec 28, 2004

her þey ortada

atatürk bu laik ülke de ufak yaþtan itibaren okadar abartýlý devlet adamý yerine konulmuþki
kemalist zihniyeti taasup bir þekilde aþýlanýyor.
atatürk büyük israil devletinin ortadoðuda
var olmasýna ön ayak olmuþtur.sitede dediði gibi
atatürk sabataycýyým diyor.
bir insanýn türk olmasý müslüman haklarý koruyor olmasý demek deðildir.
yer yüzünde yahudilerde þöyle bir þey vardýr.her yahudi bir mossad ajanýdýr diye.çatattürkünde onlardan bir farký olmamýþtýr.

Adsiz
Dec 28, 2004

dogru bir yaklasým

bence tüm bu yazýlanlara inanmamak mümkün degil. bazi arkadaslarin delil olarak verdigi sitelerede baktigimda gerçekten söylenenlere inanmaya basladim diyebilirim. zaten bi arkadasinda yazdigi gibi atatürk islamiyeti yok etmiþ ve insanlarýn elindeki özgürlügü almistir.

Selim...
Dec 28, 2004

Sadede gelin !..

Efendiler !

Bir meseleyi adam gibi tartisin. Birakin herkes fikrini öne sürsün. Korkutmak, ürkütmek ve tehditler savurmak yâhut önyargilarla reddetmek, cözüm getiren bir yaklasim degildir.

Birileri bunu iddiâ ediyorsa, reddedenlerde aksini iddiâ eder ve ispâta calisirlar. Kaldiki onunSabatayci oldugunu ispât etmek daha zor olsa gerek. Cünkü yasaklar ve gizlilikler bunu engelliyor.

He sormak gerek; Bu konuda bu kadar emin olanlar, acaba bâzi arsivlerin acilmasini ve incelenmesini neden engellerler? Sâdece bu nokta herkesi birâz olsun düsündürmesi gerekmez mi?

Hani nerede Atatürk Ilkelerinde savunulan "Fikir / Vicdân / Düsünce özgürlükleri? Bu tutumunuz bile bir bakima iddiâlari dogrulamak icin ise yarayacak bir durum degil midir?

Birâz olsun düsünmeye dâvet ediyorum herkesi...


Defender Of the Truth
Dec 28, 2005

Who was Ataturk and what was his mission ?

There are many links on the internet regarding his "Jewishness". Here is one of them which keeps a close eye on the FAMOUS JEWS on the world.

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html
http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-usa-ambassadors.html (scroll down and find Turkey)

In Turkey, once the children start school, they are forced to memorize Ataturk in order to justify his actions. Once the individual gets out of the high school or university, he/she admires and respects Ataturk so much that this person does not even question Ataturk's reforms. The main target is the strong character of being a TURK, and what makes that, that is Islam. It is the magazine Time which proclaims on its very first issues that Ataturk was a Jew, a dictator, that he abolished Islam, and whoever objected that had been executed like the ones in communist Russia. If you want to really learn who Mustafa Kemal Ataturk is, you have to be impartial while researching. There is no doubt that there is a very big conspiracy about him. The History books that are taught at schools in Turkey, were written by Mustafa Kemal himself, and his other Jewish friends. These jews are the ones that Bayezid II has accepted in 14th century when Spain kicked them out of their country, and today who run Turkey. Is it not right that Kemal Ataturk made Turks forget their history, their original language, abandon their 7000 years culture and adopt western culture, and is it not right that his reforms are the main cause for many people be against their religion-Islam today. Is it not true that the new dress code is against the Human Rights - how can one be forced to wear a specific style. The so-called secularity, democracy are just masks. There has never been in Turkey a sense of true secularity and democracy. Everything is controlled by the Army and the other Jews living in that country. The other Turks are just the "public" that are being abused. If you make more research on this issue you will see lots more...Hope you see the truth very soon !

noname
Dec 28, 2004
*********