GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

02 Temmuz 2005

KREDi KARTI ile DEVLET SOYGUNU !!!

mim
25/04/2005 : 17:45:15
--------------------------------------------------------------------------------
Finanz kuruluslarinin, AB ülkelerinde kredi islemleri yapabilmeleri icin, yapacagi is hacminin % 40 i yüksekligindeki bir depozit kapitali, o ülkenin merkez bankasinda kredi emniyeti icin bloke etmesi sarti vardir.
BDDK nin yeni kanunlari bile halkin servetini yani devletin servetini koruyabilecek bir yapiya halen kavusturulmamistir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin acil olarak ör: Almanya´dan bu cihetteki kanunlari almasi sarti vardir.
BDDK´nin Bundesaufsichtamt für Bank und Kreditwesen´in sahip oldugu yasalarin verdigi haklara sahip olarak, banka, sigorta ve Finanz kuruluslarinin soygunlarinin önünü almasi sarttir.
Bu konu ile ilgili olarak, BDDK da yapilan yeni düzenlemeleri asagida alintiliyorum.

MiM


Batık Tüketici Kredileri 1 Milyar YTL'yi Geçti

Batık duruma gelen tüketici kredileri ile kredi kartı alacakları hızla büyüyor. Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edemedikleri için tasfiye kapsamına aldıkları tüketici kredileri ile kredi kartı alacaklarının tutarı, yıl başından bu yana yüzde 30'dan fazla artarak 1 milyar YTL'yi geçti. Batık kredi kartı alacakları, yüzde 38 büyüyerek 820 milyon YTL'ye kadar ulaştı.

ANKA'nın Merkez Bankası verilerinden yaptığı belirlemeye göre, bankaların tasfiye kapsamına aldıkları tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolunan bireysel takipli alacakların toplam tutarı, 15 Nisan itibariyle 1 milyar 20.8 milyon YTL'yi buldu.

Batık tüketici ve kredi kartı kredilerinde, yılbaşından bu yanaki 3.5 aylık dönemde yüzde 30.7 oranında 239.9 milyon YTL'lik artış gözlendi. 2004 yılı sonunda tüketicinin batık kredileri, 780.9 milyon YTL düzeyinde bulunuyordu.

Bankaların toplam tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı alacaklarının tutarı ise yılbaşından bu yana yüzde 13.6 artarak 30 milyar 311.6 milyon YTL'ye çıktı. Tüketicinin batık duruma gelen kredilerinin toplam krediler içindeki payı, yılbaşındaki yüzde 2.9'luk düzeyinden yüzde 3.4'e yükseldi.

BATIK KREDİ KARTLARI ÇIĞ GİBİ

Batık kredilerdeki artışın büyük bölümü kredi kartlarından kaynaklandı. Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edemedikleri için tasfiye kapsamına aldıkları kredi kartı alacakları, söz konusu dönemde yüzde 37.6 oranında 223.1 milyon YTL büyüdü. Bu artışla birlikte batık kredi kartı alacakları 592.8 milyon YTL'den 815.9 milyon YTL'ye çıktı.

2004 yılı sonunda yüzde 4.3 olan batık kredi kartı alacaklarının toplam bireysel kredi kartı alacaklarına olan oranı, 15 Nisan itibariyle yüzde 5.7'ye yükseldi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖZEL BANKALARDA

Batık kredi kartı alacaklarının 727.2 milyon YTL'yle en büyük bölümü özel bankalara ait bulunuyor. Özel bankaların batık kredi kartı alacakları, söz konusu dönemde yüzde 38.3 arttı.

Yabancı bankaların batık kredi kartı alacakları yüzde 42.1 artarak 52.7 milyon YTL'ye, kamu bankalarının batık kredi kartı alacakları ise yüzde 20.1 artarak 36 milyon YTL'ye çıktı.

BATIK BİREYSEL KREDİLER

Bankaların tasfiye kapsamına aldıkları bireysel kredilerin tutarı ise 108.8 milyon YTL oldu. Bu kredilerde, yılbaşından bu yanaki dönemde yüzde 22.5 oranında 20 milyon YTL'lik büyüme gözlendi. Bu artışa karşın batık tüketici kredilerinin, toplam tüketici kredileri içindeki payı yüzde 0.7 düzeyinde kaldı.

Özel bankaların batık bireysel kredileri yüzde 33.4 artarak 67.9 milyon YTL, kamu bankalarının batık kredileri yüzde 1.5 artarak 34.5 milyon YTL, özel bankaların batık kredileri de yüzde 61 büyüyerek 6.5 milyon YTL oldu.

TMSF'NİN BATIKLARI

Satılan ya da kapanan bankalar nedeniyle TMSF'ye devrolunan bireysel takipli alacakların tutarı ise 96 milyon YTL oldu. Bu kredilerde, yılbaşından bu yanaki dönemde 3.1 milyon YTL'lik gerileme gözlendi.


Ülke:Bermuda Yazılar: 1866

mim

07/05/2005 : 20:24:52
--------------------------------------------------------------------------------

BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

Taslakta dikkat çeken hususlar
Kart başına ortalama harcama 700 milyon TL
'Talebiniz olmadan kart verilmeyecek'
Dolandırıcılıklardan kart hamili sorumlu değil
'Taslağın faiz ayağı eksik'BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Banka ve Kredi Kartları Yasa Taslağı'nı açıkladı. Banka ve kredi kartlarının kullanımı geçmiş yıllara göre çok hızlı artıyor. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, tasarının yoğun şekilde kullanılan kredi kartlarına sınırlamalar getirdiğine işaret etti.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, banka kartları ve kredi kartlarının
çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek suretiyle sistemin etkin çalışmasını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan
kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerinin vadeli satışı
ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
Kurul; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
Kurum; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
Banka: Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ve özel finans
kurumlarını,
Banka kartı; Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil
bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,
Kredi kartı; Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit
çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart
numarasını,
Kartlı sistem kuruluşu; Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu
sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren
kuruluşları,
Kart çıkaran kuruluş; Sahip olduğu yetkiye istinaden banka kartı veya
kredi kartı düzenleyip veren bankalar ile diğer kuruluşları,
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş; Banka kartı veya kredi kartı kabulünü
sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluşları,
Üye işyeri; Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme
çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Kart hamili; Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek
veya tüzel kişiyi,
Harcama belgesi; Kartlı yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri
tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri
gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi,
Nakit ödeme belgesi; Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı
veya kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenip kart hamili
tarafından imzalanan belgeyi,
Hesap kesim tarihi; Kart çıkaran kuruluşun ilgili hesap dönemi içinde
kredi kartı kullanımından doğan tüm borç ve alacak kayıtları ile geçmiş
dönemdeki kullanımlardan doğan borç bakiyesini kart hamiline bildirmek üzere hesap özetinin düzenlediği tarihi,
Son ödeme tarihi; Kart hamilinin, hesap özeti borcunu veya ödemesi
gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü,
Dönem borcu; Hesap kesim tarihine kadar kart kullanımından doğan borç
ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını,
Asgari tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını,
Alacak belgesi; Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan
malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgeyi,
Pos makinesi; Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik bant veya
benzeri teknolojik araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak, her türlü mal ve hizmet alımında, alacak veya nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan elektronik cihazı ifade eder.

İKİNCİ KISIM
İzne Tabi İşlemler

Faaliyet izni
Madde 4- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma
yapma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kuruldan izin almaları şarttır.
Bu kuruluşların;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Kurucularının;
1) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, iflasın ertelenmesi
veya yeniden yapılandırma talebinde bulunulmamış olması,
2) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
3) Tasfiyeye tabi tutulan ortaklıklarda hiç pay sahibi olmayan ya da yüzde onun altında pay sahibi olmakla birlikte oraklığın mali durumunun bozulmasında sorumluluğu olan ortaklık yöneticisi olmaması,
4) Hakkında 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla oranda veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,
5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis
veya beş yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması, bu Kanundaki suçlardan ve 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesi ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine muhalefet yahut basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı ya da vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının ada yazılı
olması, tüzel kişi kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi,
d) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olan sermayesinin
altı milyon Yeni Türk Liradan az olmaması,
e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim,
personel ve teknik donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması şarttır.
Kuruluşların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim
hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması zorunludur.
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuran kuruluşların Türkiye'de
şube açmaları, kredi kartı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları Kurulun iznine tabidir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı
Taslakta dikkat çeken hususlar
Kart başına ortalama harcama 700 milyon TL
'Talebiniz olmadan kart verilmeyecek'
Dolandırıcılıklardan kart hamili sorumlu değil
'Taslağın faiz ayağı eksik'BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı


Faaliyet izninin iptali
Madde 5- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların, 4 üncü maddede belirtilen şartları kaybetmesi, iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, iznin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamındaki işlemlere ilişkin faaliyet iznini iptal edebilir.
Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar ile verilmiş olan izinlerin iptaline
ilişkin gerekçeli kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.

Ana sözleşme, pay edinim ve devirleri
Madde 6- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetinde bulunan kuruluşların ana sözleşme, pay devirleri ve dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesine ilişkin hususlar Kurulca belirlenir.

İzin başvurularının reddi
Madde 7- Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları,
denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin varlığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Red kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri

Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler
Madde 8- Kart çıkaran kuruluşlar, yazılı, elektronik ortamda, güvenli
elektronik imza veya telefon ile talepte bulunmayan kimseler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler. Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerler Kurumca belirlenir.
Asgari tutarın müteakiben üç ay süreyle veya bir yıl içerisinde dört kez
ödenmemesi ve bu hallere ilişkin kart çıkaran kuruluşça bir aylık uyarı süresinin dikkate alınmaması ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, kart hamilinin bütün kredi kartları iptal edilir ve bu tarihten itibaren bunlara iki yıl süreyle kredi kartı düzenlenemez.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımına, kart
hamillerinin yeterli derecede bilgilendirilmesine, yaptıkları işlemlerden doğan borçlarını öğrenebilmelerine imkân veren sistemi, teknolojik gereksinimlere uygun olarak kurmak ve kartların çalınması veya kaybolması halinde kart hamilleri tarafından yapılacak bildirimlerin anında kendilerine veya ortak merkeze ulaşmasını ve kartın kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin en kısa süre içinde alınmasını sağlayacak sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında kartın kullanım şekli, kart
limiti, kartın kullanımından doğan borçların ödenme şartları ve usulü, sorumluluk halleri, kartın kaybı ve çalınması hallerinde kart hamilinin yükümlülükleri ve hesap özetinin öğrenilmesi yöntemi hususlarında kart hamilini bilgilendirmekle yükümlüdür. Kart hamillerinin gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ait kayıtlarını talep etmeleri halinde, kart çıkaran kuruluş işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında bu bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

Kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici
başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, kart çıkaran kuruluşlar bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında gerçekleştirilen satış işlemlerinde pos makinesi tarafından üretilen harcama belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline
teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen banka ve kredi kartlarının asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlüdür.

Kartın ön ve arka yüzünde yer alması gereken unsurlar, Kurulca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kredi kartı limiti
Madde 9 - Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin
yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları ve müşterini tanı ilkeleri gibi hususlar ile 31 inci madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır.

Kart hamilinin yazılı, elektronik ortamda, güvenli elektronik imza veya telefon ile yapacağı talebi olmaksızın kredi kartı limiti artırılamaz. Bir gerçek kişiye tanınacak kredi kartı limiti aylık ortalama gelirinin üç katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından belgelendirilen gelirler üzerinden tespit edilir.

Kurul, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da dahil olmak üzere, kart çıkaran
kuruluşların genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belirlemeye yetkilidir.

Hesap özeti
Madde 10- Hesap özetinde, sözleşme hükümlerine göre belirlenecek
dönemler itibarıyla, kartı hamilinin yaptığı işlemlerine, uygulanacak faiz
oranlarına, son ödeme tarihine, faize, dönem borcuna, asgari tutara ve Kurumca belirlenecek diğer unsurlara yer verilmesi zorunludur. Kart çıkaran kuruluşlar son ödeme tarihinden önce sözleşmede belirtilen süre içerisinde kart hamiline yazılı veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya Kurumca belirlenecek başka etkin yollarla hesap özetini bildirmekle yükümlüdür. Hesap özetinde yer alan özet bilgiler rahatlıkla okunabilir ve önemli bilgilerin koyu renk ve farklı yazı karakterleri kullanılarak gösterilir.
Bu madde uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı
Taslakta dikkat çeken hususlar
Kart başına ortalama harcama 700 milyon TL
'Talebiniz olmadan kart verilmeyecek'
Dolandırıcılıklardan kart hamili sorumlu değil
'Taslağın faiz ayağı eksik'BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı


Şikâyet ve itirazlar
Madde 11- Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart
kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itirazlara ilişkin yazılı, elektronik ortamda, güvenli elektronik imza veya telefon ile yapacakları başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün
içinde, kart çıkaran kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi kartı hamili, yazılı, elektronik ortamda, elektronik imza veya telefon ile yapacağı başvurusunda, hesap özetinin hangi unsurlarına ve ne gerekçe ile itiraz ettiğini belirtmek zorundadır. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir.

Mesafeli sözleşmelere ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun hükümleri saklıdır. Hesap özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmaz.

Kartın sigortalanması
Madde 12- Kartın ya da 16 ncı maddede belirtilen bilgilerin kaybolması
veya çalınması halinde kart hamili, yazılı, elektronik ortamda, elektronik imza veya telefon ile yapacağı bildirim anına kadar hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüz elli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır kusuruna veya kastına dayanması veya bildirimin derhal yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

Kart çıkaran kuruluş, yazılı, elektronik ortam, elektronik imza veya telefon ile yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen 150 Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kartların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurumsal yönetime ilişkin hükümler
Madde 13- Kart çıkaran kuruluşların yönetim ve teşkilat yapısına,
muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi,
yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayımlanmak üzere haftalık olarak Kuruma iletir. Yayımlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve yayımlama usul ve esasları Kurulca belirlenir.

Koruyucu hükümler
Madde 14- Kurul, bu Kanunun 4 üncü ve 31 inci maddesinde yer alan
kuruluşların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malbünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sermaye ve likidite yeterliliği de dahil sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Bu Kanunun 4 üncü ve 31 inci maddesinde yer alan kuruluşlar, yapılan
düzenlemelere uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurum tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

Kart kullanımına ilişkin yükümlülükler
Madde 15- Kart kullanımından doğan sorumluluk, kartın zilyetliğine
geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart hamiline aittir.

Banka kartı ve kredi kartı yenileme ücreti ve yıllık üyelik ücreti, kredi
kartının veya ek kartın kart hamiline teslim edilmiş olması kaydıyla, kartın
kullanılmamış olması durumunda dahi kart hamiline aittir.

Kart hamilinin yazılı, elektronik ortamda, elektronik imza veya telefon ile
yapacağı talep üzerine üçüncü kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebilir. Asıl kartın bağlı olduğu hesap bakiyesi ve bu karta tanınmış olan kullanım sınırı bakımından asıl kart ile buna bağlı ek kartlar, tek bir kart gibi işlem görür. Ek kart limiti, asıl kart sahibinin isteği doğrultusunda belirlenir.

Ek kart hamili, kart çıkaran kuruluşa karşı, kendi yaptığı harcamalardan
doğan her türlü borç ve yükümlülükle sınırlı olarak asıl kart hamili ile birlikte sorumludur. Ek kart hamili asıl kart hamilinin yaptığı harcamalardan kefaleten ya da asaleten sorumlu tutulamaz.

Bu Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin
çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki haksız kullanımlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz.

Bildirim zorunluluğu
Madde 16- Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması
bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.

Kart hamili adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden
itibaren onbeş gün içinde kart çıkaran kuruluşa yazılı, elektronik ortamda,
elektronik imza veya telefon ile bildirmekle yükümlüdür.

Kartın kullanımı
Madde 17- Üye işyerinin talep etmesi durumunda kart hamili, kartın
kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz etmek zorundadır. Kredi kartı hamili, kendisine kart çıkaran kuruluş tarafından 10 uncu madde hükümleri uyarınca sağlanacak imkanlardan yararlanarak, ödemek zorunda olduğu borç miktarını ve harcamalarına ilişkin hesap özetini öğrenmekle yükümlüdür.
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

BEŞİNCİ KISIM
Üye İşyeri Anlaşmasına İlişkin Yükümlülükler

Kartın kontrol ve kabulü
Madde 18- Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve
hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez.

Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile
ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 36 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş tarafından kendilerine verilen elektronik ya da mekanik cihazları kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve aslını sözleşmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart hamiline vermek zorundadır. 37 nci maddenin ispat yüküne ilişkin hükümleri saklıdır.

Üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı veya kredi kartı
ile ödemek isteyen kişilerin imza kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp uğramadığını kontrol etmek ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde kartın geçerliliğini tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazını talep eder. Üye işyeri, satış belgesi üzerindeki bilgilerle kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapılmamasından doğan zararlardan üye işyerleri sorumludur.

Üye işyerlerinin yükümlülükleri
Madde 19- Üye işyerleri, banka ve kredi kartı ile işlem yapıldığını
gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca
görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde üye işyerleri girişinde yer alan işaretleri kaldırmakla ve kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür.

Üye işyerleri, 36 ncı madde uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin
çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

Harcama ve alacak belgesi
Madde 20- Üye işyerleri, kart ile ödemenin yapıldığı anda harcama
belgesi düzenlemek zorundadır. Bu hükme aykırılık halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edilemez.
Harcama belgesi düzenlenmek suretiyle kart kullanılarak satın alınmış bir
malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde üye işyerleri, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlüdür.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar
Madde 21- Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartın kabulü hususunda kart çıkaran kuruluştan onay alınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri için işlem limiti tespit edebilir.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, sözleşme yaptıkları üye işyerlerine
kart hamillerinin gerçekleştirdikleri işlem bedellerini sözleşme hükümlerine
uygun olarak ödemek zorundadır. Anlaşma yapılacak üye işyerlerinin kapsamını ve işlem türlerini sınırlandırmaya Kurul yetkilidir.

İşlem limiti
Madde 22- Üye işyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak ödeme tutarının
belirlenen işlem limitini aşması halinde kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş ise, harcamanın tamamı için yetki almak zorundadır. Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerleri satılan hizmet veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemez.

Bilgilerin saklanması
Madde 23- Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili
ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar
hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını gözetmekle yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, bu faaliyetleri nedeniyle öğrendikleri kişisel
bilgileri gizli tutmak, başka amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

ALTINCI KISIM
Genel İşlem Şartları

Sözleşme zorunluluğu
Madde 24- Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri, kart çıkaran kuruluşlar ile üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yazılı sözleşme ile düzenlenir.

Sözleşme şartları
Madde 25- Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği
sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarhususlar Kurumca belirlenir. Kart hamiline kart çıkaran kuruluş ile imzalayacağı sözleşmenin bir örneği ile birlikte, sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. Kart hamili ile yapılan sözleşme hükümleri açık, anlaşılır bir şekilde ve en az on iki punto ve koyu harflerle düzenlenir.

Kart hamili ile yapılan sözleşmede; kartın kullanım limiti, asgari tutar oranı, temerrüt dâhil her türlü faiz oranı, faiz benzeri diğer oranlar, faiz hesaplama yöntemi, yabancı para birimi cinsinden yapılan kredi kullanımına ilişkin geri ödeme taksitlerine ve toplam borç miktarının hesaplanmasında hangi tarihteki kurun ve paritenin dikkate alınacağına ilişkin hususlar, ücret ve komisyon gibi parasal yükümlülüklere ilişkin hükümler ile kartın veya şifrenin kaybolması veya çalınması halinde ispat yüküne ilişkin şartlar ve sözleşmenin yenilenmesi ve feshine ilişkin hususlar taraflarca kolayca anlaşılabilecek belirli esaslara bağlanır.

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde onundan aşağı olamaz. Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümler yer alamaz.

Sözleşme değişiklikleri
Madde 26- Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu
değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Kart hamili yazılı, yazı ile teyit edilen telefonla yapılan başvuru veya güvenli elektronik imza ile başvurmak suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Faiz hesaplaması
Madde 27- Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap
bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibariyle faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Kurulca belirlenecek derhal nakde dönüştürülebilecek nitelikte olan işlemler nakit kullanımı hükmündedir.

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi
üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

Gecikme faiz oranı akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçemez. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz.

Kefilin sorumluluğu
Madde 28- Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilinin borcunu kart
hamili için belirlenen kullanım limiti dâhilinde kefil gösterilmesi istenilmiş ise, sözleşmenin bir örneğinin kefile de verilmesi zorunludur. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin artan kısmına dair sorumluluğunun devam etmesi için kefilin yazılı onayının alınması şarttır.

YEDİNCİ KISIM
Denetim ve Alınacak Önlemler

Denetim
Madde 29- Bu Kanunun 4 üncü maddeye istinaden faaliyet izni verilen kuruluşların, bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi Kurum tarafından sağlanır. Kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi finansal tablolara ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar.

Kanun kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar, Kurulca belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. Denetim ve gözetime ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

Alınacak önlemler
Madde 30- Yapılan denetimler sonucunda, 14 üncü madde çerçevesinde
tespit edilen hususlar ile ilgili tebdirleri almayan kuruluşlar hakkında en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla kart çıkaran kuruluşun faaliyet iznini kaldırmaya Kurul yetkilidir.

SEKİZİNCİ KISIM
Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği

Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri
Madde 31- Kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişi ve/veya kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart çıkaran kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu hüküm gereğince yapılacak bilgi ve belge alış verişi 33 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü dışındadır.

Kurum birinci fıkrada yer alan kuruluşlarca tutulan bilgilere ulaşmaya, bunları Kurumun gözetim ve denetim sisteminde ve yapılacak kanuni işlemlerde kullanmaya yetkilidir.

Bu madde uyarınca kurulacak şirketlerin faaliyet usul ve esasları ile gözetim ve denetimine ilişkin hususlar Kurulca çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.

Kurumlar arası işbirliği
Madde 32- Bu Kanun uygulaması ve kredi kartları politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda, Kurum, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası karşılıklı mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar.

Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşırlar.

Bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak işbirliğine ilişkin usül ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir.

DOKUZUNCU KISIM
Kanuni Yükümlülükler

Sırların saklanması
Madde 33- Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara ve kart hamillerine ait sırları kanunen açıkca yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.

Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 31 inci maddede yer alan kuruluşlar ile üye işyerleri, bunların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Kart çıkaran kuruluşların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır.

Özen yükümlülüğü ve etik ilkeler
Madde 34- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan
kuruluşlar, üye işyerleri ile kart hamilleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

ONUNCU KISIM
Çeşitli Hükümler

Mesleki faaliyetin korunması
Madde 35- Bu Kanuna göre kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma yetkisi olanlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişi aslen veya fer'an meslek edinerek kartlı sistem kuramayacağı, kart çıkaramayacağı veya üye işyerleri ile anlaşma yapamayacağı gibi, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklâmlarında bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tabiri kullanamazlar.

İmza gerektirmeyen işlemler
Madde 36- İşlemin niteliği nedeniyle harcama belgesi düzenleme imkânı
olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir.

İspat yükü
Madde 37- Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan
işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir. Kartın kaybolması veya çalınması hallerinde kart hamilinin kart çıkaran kuruluşa yaptığı bildirimlere ilişkin ispat yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir.

Kart çıkaran kuruluşun ile kart hamili arasında oluşabilecek herhangi bir
uyuşmazlık halinde, işlemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal
ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir.

Bu Kanun kapsamında telefonla yapılan bildirimlerin, konuşmaların kaydedildiği çağrı merkezlerine veya ilgili yerlerde sağlanan kayıt cihazları
aracılığıyla yapılması zorunludur. Kart çıkaran kuruluşların ilan ettikleri ve
duyurdukları çağrı merkezlerine iletilen telefonla yapılan bildirimlere ilişkin ses kayıtları, bildirim tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklanır. Bunlardan ihtilaflı olanların bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Mikrofilmlerden veya mikrofişlerden alınan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla asıllarına gerek kalmaksızın İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır, asıllarına gerek kalmaksızın mahkemelerce delil olarak kabul edilir.

Tebligat
Madde 38- Bu Kanun uyarınca kart hamiline ve kefillerine yapılacak
ihtarlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini değiştirdiğini yazılı, elektronik ortamda veya elektronik imza ile bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine yapılır.
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

Tacir kartları
Madde 39- Bu Kanunun 24, 25, 26, 27 ve 40 ıncı maddesi hükümleri tacirlere verilen kredi kartları hakkında uygulanmaz.

Yetkili mahkeme ve merciler
Madde 40- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak, kart hamillerinin tüketici sorunlarına ilişkin uyuşmazlıklarında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ KISIM
İdari ve Adli Cezalar

İdari suç ve cezalar
Madde 41- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun
kapsamındaki kuruluşlara, bu Kanunun;
a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırılık halinde on
bin Yeni Türk Lirasına kadar,
b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde on bin Yeni Türk
Lirasına kadar, ikinci fıkrasına aykırılık halinde beş bin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar,
c) 10 ve 11 inci maddelerinin birinci fıkralarına aykırılık halinde on bin
Yeni Türk Lirasına kadar,
d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık halinde ellibin Yeni Türk
Lirasına kadar,
e) 18 ve 19 uncu maddelerin ikinci fıkralarına aykırılık halinde on bin
Yeni Türk Lirasına kadar,
f) 25 inci maddesine aykırılık halinde on bin Yeni Türk Lirasına kadar,
g) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde ellibin Yeni Türk
Lirasına kadar,
h) İlgili maddelerine göre, Bakanlar Kurulu ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde on bin Yeni Türk Lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde biri oranına kadar idari para cezası uygulanabilir.
İdari para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ilgili kuruluşun
savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren on işgünü içinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. İdari para cezaları Kuruma gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili kuruluşa tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren otuz gün içinde ödenmeyen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillere ilişkin aykırılıkların Kurumca verilen süre içinde giderilmemesi veya tekrarı halinde, süreli ve oransal cezalar hariç olmak üzere verilen para cezası iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı nitelikte bir fiil işlenmediği takdirde, önceki cezalar tekrarda esas alınmaz.

Bu maddeye göre uygulanacak ceza, aykırılığın vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıllık zaman aşımına tabidir.

Sahte belge düzenlenmesi
Madde 42- Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Gerçeğe aykırı beyan ve belgelerde sahtecilik
Madde 43- Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı
yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar iki yıldan dört yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik
yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkedilirler.

İzinsiz kart çıkarma
Madde 44- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinleri almaksızın kredi kartı çıkaran veya üye işyeri anlaşması yapan veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilan ve reklâmları veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fıkraya aykırılık halinde, Kurumun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulur, ilanları toplatılır. Bu tedbirler, hakim kararı ile kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.
Bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması
Madde 45- Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 23 üncü
maddesi hükümlerine kasten aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevlileri ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan kart çıkaran kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu Kanunun 33 üncü maddesine aykırı davrananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeş yüz güne kadar adli para cezası uygulanır.

Üye işyerlerinin cezai sorumluluğu
Madde 46- Bu Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına, 19 uncu
maddesindeki banka ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri
kaldırma yükümlülüğüne ve 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek
Madde 47- Bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler, 1 yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler

Katılma payı
Madde 48- Bankalar hariç olmak üzere, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetinde bulunan kuruluşlar bir önceki yıl sonu bilanço toplamının on binde üçünü geçmemek üzere katılma payı öderler. Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetinde bulunan
kuruluşlarca Kuruma ödenen tutarlar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

Parasal Tutarlar
Madde 49- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlama da dahil olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl kısmen ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir. Bu Kanunda yer alan maktu para cezaları ise, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan yıllık üretici fiyatları endeksindeki artış oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak tutarlar üzerinden uygulanır.

Yönetmelikler
Madde 50- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarmaya
Kurul yetkilidir.
Geçici Madde 1- Bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar
durumlarını bir yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek
zorundadırlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bilgi alışverişi ve/veya
kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri yapmak amacıyla faaliyette bulunan şirketler, Kanunun yayımı tarihini izleyen üç ay içinde Kuruma bildirimde bulunmak şartıyla 32 nci madde hükümlerine istinaden kurulmuş sayılırlar.
Geçici Madde 2- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte faaliyette bulunan ve faaliyetleri bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar, 4 üncü maddede öngörülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak altı ay içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır.
Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içerisinde uygulamaya ilişkin yönetmelikler çıkarılır.
Geçici Madde 4- Bu Kanunun yayımlandığı tarihte basılı bulunan
kartların hamilleri hakkında 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü, kredi kartının yenilenmesi halinde uygulanır.
Yürürlük
Madde 51- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 52- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.